Marko Aleksandrić-licnitrener.rs

Marko Aleksandrić

Marko Aleksandrić je vođa našeg trenerskog tima. Diplomirani je profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Član je EISCSA (The European Interdisciplinary Society for clinical and sports applications). Izučava uticaj fizičke aktivnosti na pravilan razvoj dece,kod ekstremno gojaznih osoba i postporođajnog perioda kod žena. Već godinama ,zajedno sa svojim saradnicima specijalistima iz kardiologije,ortopedije i nutricionizma učestvuje u koncipiranju specifičnih programa vežbanja po kojima je postao prepoznatljiv.Sportom se bavi od detinjstva.

Dr Nenad Dikić-licnitrener.rs

Dr Nenad Dikić

Dr Nenad Dikić je osnivač ordinacije VITA MAXIMA. Specijalista je interne medicine (kardiolog) i baromedicine. Magistrirao je iz oblasti kardiologije i reumatologije, a doktoorirao iz sportskog menadžmenta. Napisao je i preveo više knjiga iz kardiologije, sportske medicine, podvodne medicine i beletristike. Generalni sekretar je Udruženja za sportsku medicinu Srbije i direktor Antidoping agencije Republike Srbije. Član je Komisije za nauku i edukaciju Evropske federacije sportskomedicinskih asocijacija i Evropskog koledža sportskih nauka.

Prof. dr Slobodan Živanić-licnitrener.rs

Prof. dr Slobodan Živanić

Prof. dr Slobodan Živanić je osnivač Udruženja za medicinu sporta Srbije i njegov prvi Predsednik. Dugo godina je uspešno vodio Sekciju sportske medicine Srpskog lekarskog društva. Radio je na Vojnomedicinskoj akademiji kao Viši naučni saradnik. Predavao je na svim našim višim i visokim školama sportsku medicinu. Trenutno je profesor na Višoj trenerskoj školi. Autor je mnogih knjiga, od kojih je svakako najznačajnija Aerobna sposobnost.

Dr Jelena Oblaković-Babić-licnitrener.rs

Dr Jelena Oblaković-Babić

Dr Jelena Oblaković-Babić na drugoj godini specijalističkih studija iz Interne medicine. Doping kontrolor ADAS-a i UEFA-e. Učestvovala u prevodu Evropskih preporuka za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu i knjizi Praktočna sportska ishrana. Učestvovala u izradi i prezentovanju nekoliko radova na domacim i međunarodnim kongresima: XVI kongres Udruženja kardiologa Srbije, Balkanski kongres sportske medicine, XXX kongres međunarodnog udruženja medicine sporta, 3. srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, 6. Evropski kongres sportske medicine, kongresu Evropskog koledza sportskih nauka. Polje interesovanja deca u sportu, sportske povrede, ishrana, interna medicina.

Dr Nenad Radivojević-licnitrener.rs

Dr Nenad Radivojević

Dr Nenad Radivojević je lekar na specijalizaciji iz Interne medicine, zaposlen u ordinaciji Vita maxima. Na doktorskim je studijama iz oblasti sportske medicine. Primarna sfera interesovanja je oblast kardiologije. Koautor je nekoliko radova iz oblasti kardiologije prezentovanih na evropskim kongresima. Koautor prevoda “Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu pacijenata sa aritmijama i potencijalno aritmogenim stanjima”, koji je publikovan u časopisu Sportska medicina i prezentovan na XVI kongresu kardiologa Srbije. Učestvovao je u prevodu knjige ”Praktična sportska ishrana”, kao i na kongresima i edukacijama o Sportskoj medicine u zemlji i inostranstvu. Saradnik Antidoping agencije Republike Srbije.

Copyright 2023 licnitrener.rs | All Rights Reserved | Licnitrener.rs