Testiranja

Kompleks testova u ordinaciji koja je specijalizovana za takvu vrstu dijagnostike sadrži:

  • popunjavanje medicinskog formulara i anamneza
  • fizikalni nalaz i ekg u miru
  • antropometrijska merenja
  • ergospirometrija
  • kraj testa i merenja nakon napora

Kompletna analiza krvne slike, kao i laboratorijske analize urina su takodje sastavni deo celokupnog procesa testiranja i dijagnostike. Ovi rezultati upotpunjuju celokupnu sliku fizičkog stanja osobe koja je odlučila da promeni loše životne navike i poveri nama da se brinemo o njenom zdravlju i fizičkom izgledu.

Koja testiranja koristimo?

Fizikalni nalaz i ekgu miru nam omogućavaju proveru krvnog pritiska, srčane frekvence, disjnih šumova, srčane radnje, sinusnog ritma, poremećaja provođenja, promena ST segmenta i T talasa.

Antropometrija podrazumeva bazična merenja telesne visine, telesne težine, BMI indeksa. Savremena medicinska istraživanja su pokazala da uobičajena merenja telesne težine i određivanje BMI indeksa u nekim okolnostima nisu pouzdani pokazatelj trenutnog stanja ljudskog organizma. Da bi se utvrdila precizna količina pojedinih tkiva I kompletna struktura tela, u dijgnostici se koristi BIA-bioelektricna impedance (Body impedance analyzer) . Uz pomoć karakteristika električne provodljivosti tkiva sasvim pouzdano se može odrediti količina masne komponente, mišićne mase, vode, mršave mase, ekstracelularne tečnosti. Svi ovi podaci se mogu dobiti i segmentalno, za pojedine delove tela. Pored ovih dobijaju se precizni podaci o utrošku energije organizma za vreme mirovanja (bazalni metabolizam). Uz pomoć ovih podataka se priprema režim ishrane za mršavljenje a kasnije se prate postojeće promene pri komparaciji različitih tkiva.

Ergospirometrija podrazumeva čitav niz parametera koji se dobijaju pri testu opterećenja koji se obično radi na pokretnoj traci. Klijent se prethodno spoji sa aparaturom kako bi lekar specijalista pratio rad srca na monitoru i eventualne promene. U početku se kreće sa laganim hodom, da bi se kasnije gradacijski i progresivno brzina povećavala, sto u jednom trenutku uslovljava da klijent pređe u lagano trčanje. Test se prekida kada na ekranu budu dostupni svi neophodni parametri. Za vreme testa dobijamo podatke o fluktuaciji pulsa za vreme rada, srčanom ritmu, ventilatorni ekvivalent, max. aerobnu moć, granicu na kojoj počinje lučenje mlečne kiseline, itd. Svi ovi podaci kasnije koriste iskusnom stručnjaku da napravi i koncipira plan rada i treninga.

Kraj testiranja podrazumeva još nekih tri minuta mirovanja, dok lekar ne uradi još neka esencijalna merenja. U prvi plan se ističe provera hipertenzivne reakcije na napor. A nakon toga i praćenje sposobnosti rada miokarda u oporavku. Naglasavamo da se za vreme testiranja postuju sve preporuke o merama zastite od sirenja bolesti Covid 19.

Copyright 2023 licnitrener.rs | All Rights Reserved | Licnitrener.rs