Korektivna gimnastika za decu

Licni trener Beograd - korektivna gimnastika kod dece

Korektivna gimnastika za decu predstavlja integralni deo kineziterapije. Korektivna gimnastika ciljanim vežbama deluje na ispravljanje deformiteta kičmenog stuba . To mogu biti vežbe za skoliozu i kifozu i lordozu kod dece ili odraslih. Korektivna gimnastika i korektivne vežbe za krivu kičmu i leđa se mogu preventivno primenjivati kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta.U korektivnoj gimnastici za decu, vežbe za ispravljanje krive kičme imaju za cilj povećanje snage mišića,povećanje amplitude pokreta i poboljšanje same koordinacije.

Svakodnevni izveštaji merodavnih medicinskih ustanova u Beogradu i Srbiji, o rezultatima fizičkog statusa dece i deformiteta kičme, apostrofiraju da je u toku tendencija drastičnog pogoršanja sa svih aspekata. Deformiteti kičme kod dece su u naglom porastu. Kada se konkretno govori o držanju tela nas stručni tim primenjuje specifične tretmane čiji je cilj prevencija,ispravljanje i korekcija krive kičme i raznih deformiteta kičmenog stuba kod dece. Uspešno smo se suočili sa deformitetima kičmenog stuba (lordoza , kifoza , ravna leđa, skolioza), grudnog koša (ispupčene , izdubljene i ravne grudi) i donjih ekstremiteta (,,x” noge, ,,o” noge, ravna stopala ). Poseban akcenat stavljamo na neophodnost pravovremene reakcije, da lečenje deformiteta kičme kod dece školskog uzrasta i u pubertetu krene što pre, dok jos nije završen osnovni rast i razvoj kostano-zglobnog aparata i dok je mogućnost delovanja korektivnih vežbi na krivu kičmu i kriva leđa veća. Najbolje vežbe za krivu kičmu, skoliozu i kifozu su one koje se rade uz stručnjaka i trenera sa iskustvom na tom polju.

Skolioza kod dece

Licni trener Beograd - Skolioza kod dece

Skolioza je krivina kičmenog stuba koja nastaje u frontalnoj ravni. Kod skolioze devijacija, deformitet kičme može biti u desnu ili levu stranu, međutim može postojati i tzv. kompenzatorna skolioza kod koje je u jednom delu kičmeni stub iskrivljen u jednu stranu, a u drugom delu u suprotnu. Tada je u pitanju dvostruka ili dupla skolioza.

Skolioza je jedna od najčešćih deformacija kičmenog stuba . Vrlo retko se javlja kao urođena ali je zato veliki broj različitih negativnih uticaja koji dovode do nastanka stečenih skolioza. Pravi uzrok skolioza kičme ni do danas nije u potpunosti rešen. Skolioza se može javiti kao posledica čitavog niza oboljenja ili biti samo njihov propratni simptom. Korektivne vežbe za skoliozu za decu školskog uzrasta i odrasle su najbolji način da se krivina kičmenog stuba ispravi. Kod krive kičme može biti prisutan bol u donjem delu leđa, bol u lumbalnom delu kičme, u grudima i to je normalna pojava. Kod krive kičme i skolioze prisutne u trudnoći bol u leđima može biti izraženiji. Nekada se javlja i otežano disanje i glavobolje.

Podela skolioza

Prema savremenim shvatanjima skolioze se dele na : funkcionalne i strukturalne. Funkcionalne skolioze su uglavnom reduktibilne, jer nema promena na koštanim delovima kičmenog stuba . One su diskretne, male i blage. Strukturalne skolioze predstavljaju teža oštećenja,jer nisu više reduktibilne, zbog postojećih promena na koštanim delovima. U ovoj grupi su najčešće idiopatske,paralitičke,kongenitalne i torakogene skolioze.

Prema svojoj lokalizaciji skolioza moze biti : TOTALNA SKOLIOZA,kod koje dolazi do iskrivljenja čitavog kičmenog stuba u levu ili desnu stranu. PARCIJALNA SKOLIOZA,koja zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba npr. vratna, leđna ,slabinska . KOMPENZATORNA SKOLIOZA, kod koje se u jednom delu kičmeni stub krivi u desnu a u susednom delu u levu stranu. Ona se jos naziva i S-skolioza. Postoji i takozvana tripplex skolioza. Sinistrokonveksna skolioza, dekstrokonveksna skolioza, lumbalna skolioza, torakalna skolioza, levostrana, juvenilna, leva torakalna, desna torakalna skolioza, idiopatsko adolescentna skolioza, torakolumbalna, dvostruka, dupla, diskretna, blaga, mala, sve su ovo nazivi mogućih vrsta skolioza kičme koji se koriste pri opisu ovog deformiteta.

Skolioza simptomi

Skoliotično loše držanje karakteriše :

 • Glava iskrivljena u jednu stranu
 • Rame je nesto povišeno na konveksnoj strani
 • Istaknutija i bliža lopatica kičmenom stubu na konveksnoj strani
 • Lorencovi trouglovi nejednaki
 • Trbuh mlitav i ispupčen
 • Jače izražena glutealna muskulatura na jednoj strani
 • Jedna noga u lako savijenom položaju

Vežbe za skoliozu i sam trening imaju osnovni zadatak da toniziraju , jačaju slabe, istegnute mišiće konveksne strane. Treba koristiti sve početne položaje u korektivnim vežbama za kičmu koji mogu biti od koristi,vodeći računa da se u početku rada orijentiše na takve položaje koji će zahtevati minimum napora i utroška energije. Ukoliko su kod skolioze kičme prisutni bolovi u leđima onda se početne vežbe za ispravljanje skolioze pažljivo biraju.

Kifoza

Licni trener Beograd - kifoza kod dece

Kifoza predstavlja pojačanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj ravni,čiji je konveksitet okrenut unazad. Pogrbljenost je najčešće lokalizovana u grudnom(leđnom) delu kičmenog stuba , ali se izuzetno može javiti i u drugim delovima . Prisutna je izražena leđna grba na kičmi. Kifoza torakalne kičme je prisutna kod dece koja puno sede i imaju slabe mišiće ramenog pojasa. . Često se javlja u kombinaciji sa lordozom ,jer odstupanja u jednom pravcu obavezno povlače sa sobom i odstupanja u drugom pravcu.

Podela kifoza

Kifoza može biti urođena ili stečena po svom poreklu. Kod stečenih deformacija najčešći uzrok kifoze je rahitis,zatim razne povrede u predelu kičmenog stuba. Postoje kao posebno opisane juvenilne,zatim zapaljiva kifoza kao posledica različitih zapaljivih procesa koji nastaju u predelu kičmenog stuba(tuberkulozna,reumatska itd.)

Juvenilne kifoze kičme su naročito izražene kod omladine u pojedinim stručnim školama sa prakticnom nastavom,gde sam sadržaj redovnog rada u školi često može da utiče na pojavu ovih deformacija. Kifoza kod dece školskog uzrasta i u pubertetu je najčešća.

Kifoza simptomi

Kifoza i kifotično loše držanje se karakterišu sledećim znacima:

 • Glava savijena unapred ispred linije vertikale,
 • Ramena pomerena unapred,
 • Pojačana pogrbljenost u leđnom predelu,
 • Grudi uvučene,
 • Lopatice istaknute i odvojene od kičmenog stuba,
 • Trbuh mlitav,ispupčen,
 • Kolena lako savijena i pomerena u celini unapred,
 • Stopala često insuficijentna.

Kod adolescentne kifoze rana dijagnostika ima posebnu važnost,jer će se tako sprečiti razvitak daljih,težih stadijuma,a vežbe za ispravljanje krivih leđa i kifoze kičme će brže i bolje delovati na sam kičmeni stub.

Lečenje,vežbe za kifozu,treninzi i sam tretman kod kifoze se odvijaju u komunikaciji sa lekarom specijalistom. Zadatak treninga,vezbi za kičmu i korektivnih vežbi za kifozu je da imaju kao glavni cilj jačanje i toniziranje oslabljenih mišića leđa,uz prethodno stvaranje uslova za primenu ovih vežbi istezanjem mišića prednje grudnog koša,ako se radi o težem stadijumu. Treninzi za ispravljanje krive kičme se održavaju na Novom Beogradu. Korektivne vežbe za kifozu će ispraviti krivu kičmu i otkloniti simptome koji su bili vidljivi.

Mider za kičmu

Prilikom lečenja i tretmana deformiteta kičme primenjuju se aktivne fizikalne procedure i vežbanje. Često se pribegava i pasivnim metodama kao što je nošenje ortopedskog midera za kičmu. Ipak samo nošenje midera za ispravljanje kičme nije dovoljno. Da bi efekat bio zadovoljavajući neophodan je stručno koncipiran plan i program vežbi za svako dete ili osobu individualno. Mider za skoliozu ili kifozu je spoljašnje pomagalo koje na pasivan način ispravlja deformitet kičmenog stuba i samo kao takvo nije efikasno ukoliko se ne uključe i osmisle odgovarajuće vežbe. Kada je pacijent u mideru za pravilno držanje ramena i ledja, muskulatura je neaktivna , pa i ono malo kvalitetnih mišića koji su posedovali snagu vremenom atrofira i po skidanju midera može da nastane problem. Mider za kičmu sam po sebi nije sredstvo lečenja. Najveći problem je nedisciplina u nošenju midera i nedovoljna doslednost. Roditelji su često popustljivi,a to može vidno da naruši efikasnost ove metode lečenja krivog kičmenog stuba. Mora se naglasiti da svaki kompromis roditelja sa decom po ovom pitanju vodi ka neuspehu. Isto tako moramo razumeti i decu jer i ona to teško prihvataju. Mider za decu je upadljiv,vršnjaci umeju da budu grubi i surovi u šalama na njihov račun. Zato se sa decom mora razgovarati i naći način da ona to prihvate a ne da se dešava da kada roditelji odu na posao dete skine mider. Odrasli moraju da pruže punu saradnju i da imaju nadzor nad detetom ceo dan. Mider za leđa,grudni koš ili lumbalni deo kičme se može praktikovati sve dok se ne završi koštani rast. Ovo je dug i složen proces i deca moraju imati podršku doslednih roditelja,fizijatara, ortopeda, lekara,fizioterapeuta ili profesora fizičke kulture.

Copyright 2023 licnitrener.rs | All Rights Reserved | Licnitrener.rs