Kondicioni trening tenisera i fudbalera,kondiciona priprema

Kondicioni trening tenisera i fudbalera

Kondicija ili optimalna fizička spremnost u fudbalu i tenisu, je bazični uslov svakog pojedinca koji namerava da postigne uspeh. Mi imamo iskustva u kondicionim treninzima u radu sa mladim teniserima, košarkasima i fudbalerima. Fudbalski i teniski kondicioni trening ima osnovni zadatak da podigne i razvije do maximuma motoričke sposobnosti (koordinaciju, brzinu, snagu, fleksibilnost, izdržljivost). Ovde treba naglasiti da je posebno važno da se u stručnom radu naši kondicioni treneri pridržavaju osnovnih principa i zakonitosti sportskog treninga:

  • Principi opterećenja
  • Principi cikličnosti treninga
  • Principi specijalizacije
  • Principi proporcionalnosti treninga

Na ovaj način će kondiciona i fizička priprema tenisera i fudbalera biti efikasna i imati najbolji efekat .

Kondicioni trening za tenisere

Kondicioni treninzi tenisera kao oblici dopunskih sadržaja u tenisu dobijaju na sve većem značenju.Profesionalni igrači tenisa i igrači mlađih kategorija koji imaju intenciju da se ozbiljno posvete tenisu , uz teniski trening imaju i specifične teniske kondicione treninge koji su obično nekoliko puta u toku nedelje.Kondicioni treninzi u tenisu su normalna dopunska aktivnost koja razvija i ciljano deluje na motoričke sposobnosti tenisera. Deca su u određenim fazama rasta i razvoja posebno osetljiva na takve nadražaje koji treba kvalitetno da utiču na motoričke sposobnosti i kasnije na samu tenisku igru.Koordinacija,ravnoteža,fleksibilnost,preciznost i brzina se razvijaju u ranom detinjstvu.Upravo na tim sadržajima treba da se potencira pri koncipiranju teniskog kondicionog programa u tom dobu.Tenis i sam kondicioni trening su više od pukog razvoja izdržljivosti.Kondiciona priprema u tenisu se mora zasnivati na određenim principima rada i razvoja specifičnih sposobnosti.Kondiciona i fizička priprema tenisera u praksi je jedan složen,odgovoran ali u isto vreme i zanimljiv posao.Teniski kondicioni trener mora imati opsirno znanje o svim relevantnim faktorima koji su bitni za teniski razvoj pojednica i za uspešnost u tenisu.

Tenis je sport brzih startova u svim smerovima, naglih zaustavljanja i čestih promena pravaca kretanja, snažnih i eksplozivnih udaraca. Za tenis slobodno možemo reći da opterećuje gotovo ceo lokomotorni aparat. Zato kondicioni trener mora da posveti maksimalnu pažnju razvoju snage i fleksibilnosti koje će uz pravilnu tehniku omogućiti da se povrede svedu na minimum.

Kondiciona i fizička priprema tenisera

Kondiciona i fizička priprema u profesionalnom tenisu podrazumeva koncipiranje treninga s ciljem postizanja vrhunske forme tenisera.Tenis i vrhunsku formu u tenisu karakteriše izuzetna psihofizička pripremljenost i sposobnost savladavanja ekstremnih napora u specifičnim uslovima okoline, te brza regeneracija nakon istih. Kondiciona priprema ima osnovnu ulogu u pripremanju organizma tenisera za predstojeće napore.Fizičke i kondicione pripreme moraju omogućiti vrhunsko i precizno izvođenje pokreta u teniskom meču i na samom treningu.Dobra kondicija u tenisu će regenerisati organizam nakon napora i imati zaštitnu ulogu kada su u pitanju povrede tenisera.Kondiciona priprema se mora prilagoditi i periodima tokom takmičarske sezone.

Kondiciona priprema je važan deo treninga tenisera na putu prema uspehu i ima presudan uticaj na njegove rezultate i zdravlje. Vrhunski sport postavlja visoke zahteve pred organizam tenisera i ako se želimo uspešno i bez negativnih posledica baviti tenisom, potrebno je pažljivo i temeljno pristupiti planiranju i sprovođenju kondicionog programa treniranja i fizičke pripreme u tenisu.

Kondicioni trening u tenisu je svestrana priprema tenisera za postizanje što većeg nivoa sposobnosti koje su ključne za postizanje sportskog rezultata.Teniski kondicioni trening razvija do maksimuma sposobnosti koje utiču na uspešnost tenisera. To su :

  • Brzina
  • Koordinacija
  • Ravnoteža
  • Fleksibilnost
  • Snaga
  • Izdržljivost
Copyright 2023 licnitrener.rs | All Rights Reserved | Licnitrener.rs