Individualni treninzi

Individualni ili personalni treninzi imaju za cilj da poboljšaju zdravstvene performanse kod vežbača.Pravilno vežbanje rezultira i ogleda se u boljim fizičkim performansama,boljem sastavu tela kod klijenata,poboljšanju kardiovaskularnog statusa i manjim zdravstvenim rizikom.Odluka da se krene sa individualnim programom vežbanja i da se angažuje lični trener odnosi se na percepciju vežbača da će na taj način pravilnije ,lakše i bez rizika doći do rezultata,da će kroz pravilan recept i uputstva podići mootivaciju i steći navike koje će biti sastavni deo svakodnevne fizičke kulture.Trener je tu da osmisli individualni program vežbanja za žene i muškarce i za decu, i da vam izvođenje vežbi vremenom pretvori u rutinu.Mi sa našim klijentima individualne treninge održavamo u Beogradu. Vežbe možete izvoditi u fitnes centru i teretani , svom domu ili u bilo kom obliku na otvorenom prostoru kada to vremenski uslovi dozvoljavaju.

U svakodnevnim optimalnim individualnim treninzima za mršavljenje i razgovorima sa svojim fitnes trenerom koji je stručan saznaćete dosta informicija i o pravilnoj ishrani,pravilnom istezanju,vrstama rada i treninga, raznim modalitetima vežbanja,trajanju vežbanja , ucestalosti i intezitetu.

Lični trener i prednost individualnih treninga je mnogostruka:

Individualni trening

  • na prvom mestu ogleda se u motivisanju i usmeravanju svog klijenta da redovno vežba i da mu odlazak na personalni trening postane nova životna navika, a ne opterećenje, jer mnogo je lakše pokrenuti se kada znate da vas neko čeka u teretani i da će iz vas izvući maksimum tog dana i motivisati da uradite više nego što i sami mislite da možete.
  • licni trener poznavanjem ljudske anatomije i koncepta funkcionalnog vežbanja će uspešno osmisliti pojedinačne programe vežbanja prilagođene vašim potrebama i ciljevima.
  • mora biti sposoban da razume klijenta u nastojanju da početni period vežbanja sprovede na postepen način sigurno i a ujedno i efikasno.
  • motivišuće delovanje na klijente će doprineti da se kod njih poveća ukupna kondicija i zdravlje a samim tim i posvećenost ka zdravom načinu zivota i kulturi uopšte.
  • zatim, sa zdravstvene strane,lični trener vam omogućava da bezbedno vežbate, bez straha od povređivanja na taj način što će vas obučiti da izvodite sve vežbe pravilno, a uz njegov konstantni nadzor veoma lako će odrediti i održavati one trening zone koje su najpreporučljivije za vaše godine, pol, kondiciono i zdravstveno stanje.Iz tog razloga cena individualnog treninga ne treba da bude odlučujući detalj pri izboru.
  • sa stručne strane,lični trener izrađuje individualno usmeren program treninga i vežbi spram vaših želja, potreba, mogućnosti i ciljeva, a koji će vas dovesti do postizanja željenih rezultata za mnogo kraće vreme, nego da vežbate sami ili da upažnjavate neki grupni program.Lični trener je zadužen da prati vaš rad i da redovno koriguje i menja program individualnih treninga za žene i muškarce u cilju postizanja optimalnih rezultata i vašeg daljeg napretka, da ne bi došlo do motoričkog stereotipa, tj, do stagnacije usled stalnog ponavljanja istih vežbi, za iste mišićne grupe, sa istim brojem ponavljanja i istim težinama.Personalni treninzi se moraju stalno menjati i modifikovati.
  • Stručan i dobar lični trener će osmisliti sigurne, efikasne ,zanimljive i zabavne individualne treninge koji će u isto vreme uticati na progres.Svi programi individualnih treninga za mršavljenje moraju se menjati i kombinovati ali se ne sme zaboraviti da je glavni cilj pozitivan uticaj na zdravlje i kondiciju klijenata.Trener zajedno sa vežbačem mora biti entuzijasta i neko ko veruje u zajednčki uspeh. Mi sa svojim klijentima treninge imamo na Novom Beogradu.
Copyright 2021 licnitrener.rs | All Rights Reserved | Licnitrener.rs